OM OSS

Thomas A. Valnes, idrettsfysiolog

Med utdanningsbakgrunn fra Norges Idrettshøgskole har Thomas en solid kunnskap innen idretts og treningsfyiologi, og er ekspert i hvordan kroppen responderer på ulike typer aktiviteter og treningsformer, fra toppidrettsutøvere til mennesker med normal aktivitetesmønster, inaktive med eller uten livsstilsykdommer, og spesielle yrkesgrupper som eksempelvis offshore, forsvar, politi, brann og redning.

 

Utdanning:

Bachelorgrad i idrettsvitenskap med fordypning i idrettsbiologi, Norges Idrettshøgskole.

Mastergrad i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk prestasjonsevne, Norges Idrettshøgskole.

Kursing og sertifisering gjennom Antidoping Norge og sunn idrett.

Krigsskoleutdanning fra Forsvaret, Bachelorgrad i Militære studier med fordypning i ledelse.

 

Erfaring:

Erfaring som utøver innen langrenn på høyt nivå, andre utholdenhetsidretter som landeveissykling, triathlon og landistanseløping og lagidretter fotball og håndball. Trenererfaring for juniorutøvere i langrenn på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

15 års arbeidserfaring fra Forsvaret, de fem siste med idrett og trening i Forsvaret.

 

Spesifikke interesse- og kompetanseområder:

Ernæring: Idretts- og prestasjonsernæring, ernæring i kombinasjon med trening ved endring av livsstil/ reduksjon av risiko for livsstilssykdom, ernæring for spesielle yrkesgrupper med høy fysisk og mekanisk belastninger.

Testing: prestasjons- og fysiologisk testing for alle, fra toppidrettsutøvere, til mosjonister, til inaktive som ønsker å bli mer aktiv/ endre livssil, og spesielle yrkesgrupper med høye fysiske krav i yrket.

Planlegging, utførelse og veiledning innen fysisk trening for de ulike målgruppene, basert dokumenterte effekter hvor kunnskapsbasert praksis fra forskning alltid er utgangspunktet.


Tormod Gangsei, legespesialist i allmennmedisin

For svært mange pasientgrupper og grupper med høy risiko for å utvikle ulike livsstilssykdommer, er riktig målrettet fysisk trening, og små endringer i ernæring og livsstil bærekraftige løsninger, fremfor medikamentell behandling. For idrettsutøvere er legekonsulteringer og oppfølgninger vesentlig for å holde seg skadefri, hindre avbrekk fra trening, og komme raskest mulig tilbake til idretter ved sykdom og skade. Med legeutdanning og spesialisering i allmennmedisin, kombinert med et syn for fysisk aktivitet, sunn ernæring og livsstil som vesentlige behandlingsformer for flere grupper, og oppfølging for idrettsutøvere på deres premisser, utgjør Tormod en vesentlig legeressurs.


Utdanning:

Profesjonsutdanning i medisin, Universitetet i Oslo.

Spesialisering i allmennmedisin.

Pågående spesialisering til idrettslege.


Erfaring:

12 års efaring som fastlege.

10 års erfaring som lege i Forsvaret.


Spesifikke kompetanse- og interesseområder:

Spesiell faglig interesse innen ortopedi og idrettsskader.


Hege Nymo, legespesialist i allmennmedisin

Med legeutdanning fra Universitetet i Tromsø og spesialisering i allmennmedisin, kombinert med erfaring som allmennlege og arbeid innenfor behandling av livsstilsykdommer og arbeid med den eldre generasjonen, utgjør Hege en unik ressurs hos oss i oppfølging av risikogrupper

for livsstilssykdom, de som allerede har en livsstilssykdom, samt eldre.


Utdanning:

Profesjonsutdanning i medisin, Universitetet i Tromsø.

Spesialisering i allmennmedisin.

Pågående spesialisering til idrettslege.


Erfaring:

16 års efaring som fastlege.

15 år erfaring som sykehjemslege


Spesifikke kompetanse- og interesseområder:

Behandling av livsstilsykdommer ved endring i aktivitetsmønster og ernæring.